Ông Vương Đình Huệ được giới thiệu ứng cử ĐBQH khoá XV ở khối Quốc hội

Ông Vương Đình Huệ - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội. Ảnh: LDO
Ông Vương Đình Huệ - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội. Ảnh: LDO
Ông Vương Đình Huệ - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội. Ảnh: LDO
Lên top