Ông Vương Đình Huệ được giới thiệu để bầu Chủ tịch Quốc hội

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch Quốc hội. Ảnh: VH
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch Quốc hội. Ảnh: VH
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch Quốc hội. Ảnh: VH
Lên top