Ông Vương Đình Huệ được bầu làm Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP.Hà Nội

Lên top