Ông Vũ Quốc Hùng, nguyên Phó Chủ nhiệm thường trực UBKTTW: Hình thức kỷ luật cao nhất đối với ông Đinh La Thăng là khai trừ khỏi Đảng

Ông Vũ Quốc Hùng (Ảnh: Xuân Hải)
Ông Vũ Quốc Hùng (Ảnh: Xuân Hải)
Ông Vũ Quốc Hùng (Ảnh: Xuân Hải)
Lên top