Ông Vũ Đăng Định được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng UBND TP. Hà Nội

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung trao Quyết định cho các đồng chí được bổ nhiệm. Ảnh Huy Kiên.
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung trao Quyết định cho các đồng chí được bổ nhiệm. Ảnh Huy Kiên.
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung trao Quyết định cho các đồng chí được bổ nhiệm. Ảnh Huy Kiên.
Lên top