Ông Vũ Đại Thắng tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình

Ông Vũ Đại Thắng tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Lê Phi Long
Ông Vũ Đại Thắng tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Lê Phi Long
Ông Vũ Đại Thắng tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top