Ông Vũ Chiến Thắng làm Thứ trưởng Bộ Nội vụ

Tân Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng. Ảnh BNV
Tân Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng. Ảnh BNV
Tân Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng. Ảnh BNV
Lên top