Ông Võ Văn Thưởng dự lễ khai giảng năm học mới tại Hải Phòng

Ông Võ Văn Thưởng đánh trống khai giảng năm học mới 2018-2019 tại Hải Phòng. Ảnh L.H
Ông Võ Văn Thưởng đánh trống khai giảng năm học mới 2018-2019 tại Hải Phòng. Ảnh L.H
Ông Võ Văn Thưởng đánh trống khai giảng năm học mới 2018-2019 tại Hải Phòng. Ảnh L.H
Lên top