Ông Võ Văn Hoan và Ngô Minh Châu làm Phó Chủ tịch UBND TPHCM

Thiếu tướng Ngô Min Châu (bìa trái) và ông Võ Văn Hoan vừa được bầu làm phó Chủ tịch UBND TPHCM.  Ảnh: M.Q
Thiếu tướng Ngô Min Châu (bìa trái) và ông Võ Văn Hoan vừa được bầu làm phó Chủ tịch UBND TPHCM. Ảnh: M.Q
Thiếu tướng Ngô Min Châu (bìa trái) và ông Võ Văn Hoan vừa được bầu làm phó Chủ tịch UBND TPHCM. Ảnh: M.Q
Lên top