Ông Võ Trọng Hải được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Lãnh đạo Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng ông Võ Trọng Hải và ông Trần Tiến Hưng. Ảnh: Báo Hà Tĩnh.
Lãnh đạo Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng ông Võ Trọng Hải và ông Trần Tiến Hưng. Ảnh: Báo Hà Tĩnh.
Lãnh đạo Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng ông Võ Trọng Hải và ông Trần Tiến Hưng. Ảnh: Báo Hà Tĩnh.
Lên top