Ông Võ Ngọc Đồng được bổ nhiệm Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa, Đà Nẵng

Ông Võ Ngọc Đồng (ngoài cùng bên phải) được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa. Ảnh: Cổng TTĐT Đà Nẵng
Ông Võ Ngọc Đồng (ngoài cùng bên phải) được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa. Ảnh: Cổng TTĐT Đà Nẵng
Ông Võ Ngọc Đồng (ngoài cùng bên phải) được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa. Ảnh: Cổng TTĐT Đà Nẵng
Lên top