Ông Uông Chu Lưu làm Trưởng Đoàn giám sát phòng, chống xâm hại trẻ em

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu. Ảnh: Quochoi.vn
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu. Ảnh: Quochoi.vn
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu. Ảnh: Quochoi.vn
Lên top