Ông Trương Hải Long được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Nội vụ

Bộ Nội vụ có Tân thứ trưởng 45 tuổi là ông Trương Hải Long. Ảnh: TH
Bộ Nội vụ có Tân thứ trưởng 45 tuổi là ông Trương Hải Long. Ảnh: TH
Bộ Nội vụ có Tân thứ trưởng 45 tuổi là ông Trương Hải Long. Ảnh: TH
Lên top