Vụ Chủ tịch Bắc Ninh bị cát tặc đe dọa:

Ông trùm nạo vét cát thao túng quan chức Bộ GTVT như thế nào?