Ông Triệu Tài Vinh, ông Đặng Quốc Khánh hứa hẹn gì sau khi nhận chức mới?

Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Tỉnh ủy Hà Giang, Tỉnh ủy Hà Tĩnh chúc mừng ông Triệu Tài Vinh và ông Đặng Quốc Khánh.
Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Tỉnh ủy Hà Giang, Tỉnh ủy Hà Tĩnh chúc mừng ông Triệu Tài Vinh và ông Đặng Quốc Khánh.
Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Tỉnh ủy Hà Giang, Tỉnh ủy Hà Tĩnh chúc mừng ông Triệu Tài Vinh và ông Đặng Quốc Khánh.
Lên top