Ông Triệu Tài Vinh giữ chức Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương

Ông Triệu Tài Vinh giữ chức Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương. Ảnh: QH.
Ông Triệu Tài Vinh giữ chức Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương. Ảnh: QH.
Ông Triệu Tài Vinh giữ chức Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương. Ảnh: QH.
Lên top