Ông Triệu Đình Lê được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng

Các thành viên HĐND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: BCB
Các thành viên HĐND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: BCB
Các thành viên HĐND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: BCB
Lên top