Ông Trần Văn Sơn làm Phó Trưởng Ban BCĐ Đổi mới và phát triển doanh nghiệp

Lên top