Ông Trần Văn Sơn giữ chức Chánh Văn phòng Ban Cán sự đảng Chính phủ

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn. Ảnh: VGP
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn. Ảnh: VGP
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn. Ảnh: VGP
Lên top