Ông Trần Văn Lâu được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng

Lên top