Ông Trần Tuấn Anh: Khu kinh tế Vân Phong phải giữ vai trò đầu tàu

Trưởng ban Kinh tế trung ương Trần Tuấn Anh làm việc tại Khu Kinh tế Vân Phong. Ảnh: Thanh Trung
Trưởng ban Kinh tế trung ương Trần Tuấn Anh làm việc tại Khu Kinh tế Vân Phong. Ảnh: Thanh Trung
Trưởng ban Kinh tế trung ương Trần Tuấn Anh làm việc tại Khu Kinh tế Vân Phong. Ảnh: Thanh Trung
Lên top