Ông Trần Tuấn Anh được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV

Ông Trần Tuấn Anh - Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương - phát biểu tại hội nghị.
Ông Trần Tuấn Anh - Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương - phát biểu tại hội nghị.
Ông Trần Tuấn Anh - Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương - phát biểu tại hội nghị.
Lên top