Ông Trần Thanh Mẫn trao quà tết cho các hộ nghèo ở Cần Thơ

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Trần Thanh Mẫn trao quà Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Trần Thanh Mẫn trao quà Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Trần Thanh Mẫn trao quà Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo
Lên top