Ông Trần Thanh Mẫn trao 1,5 tỉ đồng khắc phục hạn mặn ở Trà Vinh

Lên top