Ông Trần Thanh Mẫn tiếp tục đảm nhiệm Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội

Ông Trần Thanh Mẫn - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội. Ảnh Quốc hội
Ông Trần Thanh Mẫn - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội. Ảnh Quốc hội
Ông Trần Thanh Mẫn - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội. Ảnh Quốc hội
Lên top