Ông Trần Thanh Mẫn thăm, chúc Tết nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Ông Trần Thanh Mẫn thăm hỏi sức khỏe nguyên Chủ tịch Nước Trần Đức Lương. Ảnh: Quang Vinh
Ông Trần Thanh Mẫn thăm hỏi sức khỏe nguyên Chủ tịch Nước Trần Đức Lương. Ảnh: Quang Vinh
Ông Trần Thanh Mẫn thăm hỏi sức khỏe nguyên Chủ tịch Nước Trần Đức Lương. Ảnh: Quang Vinh
Lên top