Ông Trần Thanh Mẫn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Tuyên Quang

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng bà con đồng bào dân tộc thôn Đồng Mà, xã Trung Yên huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Quang Vinh
Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng bà con đồng bào dân tộc thôn Đồng Mà, xã Trung Yên huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Quang Vinh
Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng bà con đồng bào dân tộc thôn Đồng Mà, xã Trung Yên huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Quang Vinh
Lên top