Ông Trần Thanh Lâm làm Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản

Ông Lê Mạnh Hùng trao quyết định bổ nhiệm cho Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản Trần Thanh Lâm. Ảnh: tuyengiao.vn
Ông Lê Mạnh Hùng trao quyết định bổ nhiệm cho Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản Trần Thanh Lâm. Ảnh: tuyengiao.vn
Ông Lê Mạnh Hùng trao quyết định bổ nhiệm cho Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản Trần Thanh Lâm. Ảnh: tuyengiao.vn
Lên top