Ông Trần Sỹ Thanh tái đắc cử vị trí Tổng Kiểm toán Nhà nước

Ông Trần Sỹ Thanh tái đắc cử vị trí Tổng Kiểm toán Nhà nước. Ảnh QH
Ông Trần Sỹ Thanh tái đắc cử vị trí Tổng Kiểm toán Nhà nước. Ảnh QH
Ông Trần Sỹ Thanh tái đắc cử vị trí Tổng Kiểm toán Nhà nước. Ảnh QH
Lên top