Ông Trần Quốc Vượng dự lễ khánh thành trường bán trú ở Gia Lai

Ông Trần Quốc Vượng - Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng tháo băng khánh thành Trường Phổ thông bán trú tại Gia Lai. Ảnh Đ.V
Ông Trần Quốc Vượng - Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng tháo băng khánh thành Trường Phổ thông bán trú tại Gia Lai. Ảnh Đ.V
Ông Trần Quốc Vượng - Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng tháo băng khánh thành Trường Phổ thông bán trú tại Gia Lai. Ảnh Đ.V
Lên top