Ông Trần Huy Tuấn tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái khóa XIX

Lãnh đạo Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIX. Ảnh: Đức Tình.
Lãnh đạo Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIX. Ảnh: Đức Tình.
Lãnh đạo Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIX. Ảnh: Đức Tình.
Lên top