Ông Trần Đức Quận đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng

Ông Trần Đức Quận đắc cử chức Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng. Ảnh: Lâm Đồng
Ông Trần Đức Quận đắc cử chức Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng. Ảnh: Lâm Đồng
Ông Trần Đức Quận đắc cử chức Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng. Ảnh: Lâm Đồng
Lên top