Ông Trần Công Thuật được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình

Ông Trần Công Thuật phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Lê Phi Long
Ông Trần Công Thuật phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Lê Phi Long
Ông Trần Công Thuật phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top