Ông Tống Văn Thanh được bổ nhiệm làm Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản

Lên top