Ông Tất Thành Cang không có tên trong BCH Đảng bộ TPHCM khóa XI

Ông Tất Thành Cang hiện là Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo công trình Lịch sử TPHCM.   Ảnh: Minh Quân
Ông Tất Thành Cang hiện là Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo công trình Lịch sử TPHCM. Ảnh: Minh Quân
Ông Tất Thành Cang hiện là Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo công trình Lịch sử TPHCM. Ảnh: Minh Quân
Lên top