Ông Tất Thành Cang bị tạm đình chỉ chức vụ 3 tháng

Ông Tất Thành Cang.  Ảnh: Minh Quân
Ông Tất Thành Cang. Ảnh: Minh Quân
Ông Tất Thành Cang. Ảnh: Minh Quân
Lên top