Ông Sáu Phong nói về ông Sáu Khải

 Nguyên Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết tặng quà, chúc mừng sinh nhật nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, tại lễ sinh nhật cuối cùng của ông. Ảnh: X.L
Nguyên Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết tặng quà, chúc mừng sinh nhật nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, tại lễ sinh nhật cuối cùng của ông. Ảnh: X.L
Nguyên Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết tặng quà, chúc mừng sinh nhật nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, tại lễ sinh nhật cuối cùng của ông. Ảnh: X.L