Ông Phùng Xuân Nhạ làm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Ông Phùng Xuân Nhạ làm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Ảnh: Quốc hội
Ông Phùng Xuân Nhạ làm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Ảnh: Quốc hội
Ông Phùng Xuân Nhạ làm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Ảnh: Quốc hội
Lên top