Ông Phan Việt Cường tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

Ông Phan Việt Cường được bầu tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Ông Phan Việt Cường được bầu tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Ông Phan Việt Cường được bầu tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Lên top