Ông Phan Văn Mãi: Quyết tâm dập dịch, sớm đưa cuộc sống người dân trở lại bình thường

Ông Phan Văn Mãi trả lời báo chí. Ảnh: Nam Dương
Ông Phan Văn Mãi trả lời báo chí. Ảnh: Nam Dương
Ông Phan Văn Mãi trả lời báo chí. Ảnh: Nam Dương
Lên top