Ông Phan Văn Mãi được bầu làm Chủ tịch UBND TPHCM

Tân Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi.  Ảnh: Sỹ Đông
Tân Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi. Ảnh: Sỹ Đông
Tân Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi. Ảnh: Sỹ Đông
Lên top