Ông Phan Nguyễn Như Khuê làm Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM

Ông Phan Nguyễn Như Khuê.  Ảnh: Minh Quân
Ông Phan Nguyễn Như Khuê. Ảnh: Minh Quân
Ông Phan Nguyễn Như Khuê. Ảnh: Minh Quân
Lên top