Ông Phan Đình Trạc đề nghị TPHCM đẩy nhanh xử lý các vụ án và sai phạm lớn

Ông Phan Đình Trạc đề nghị TPHCM đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ liên quan tới phòng chống tham nhũng, lãng phí. Ảnh: T.Huyền
Ông Phan Đình Trạc đề nghị TPHCM đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ liên quan tới phòng chống tham nhũng, lãng phí. Ảnh: T.Huyền
Ông Phan Đình Trạc đề nghị TPHCM đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ liên quan tới phòng chống tham nhũng, lãng phí. Ảnh: T.Huyền
Lên top