Ông Phan Đình Trạc: Chống oan sai đi liền với chống bỏ lọt tội phạm

Ông Phan Đình Trạc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh Đặng Phước
Ông Phan Đình Trạc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh Đặng Phước
Ông Phan Đình Trạc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh Đặng Phước
Lên top