Ông Phạm Xuân Thăng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương

Ông Phạm Xuân Thăng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh TTBC
Ông Phạm Xuân Thăng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh TTBC
Ông Phạm Xuân Thăng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh TTBC
Lên top