Ông Phạm Viết Thanh làm Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh

Ông Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương  trao Quyết định của Bộ Chính trị phân công ông Phạm Viết Thanh giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh.
Ông Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định của Bộ Chính trị phân công ông Phạm Viết Thanh giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh.
Ông Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định của Bộ Chính trị phân công ông Phạm Viết Thanh giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh.
Lên top