Ông Phạm Thiện Nghĩa được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

Lên top