Ông Phạm Quang Ngọc được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình

Ông Phạm Quang Ngọc được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ảnh: NT
Ông Phạm Quang Ngọc được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ảnh: NT
Ông Phạm Quang Ngọc được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ảnh: NT
Lên top