Ông Phạm Phú Quốc xin thôi làm đại biểu Quốc hội và xin từ chức

Lên top