Ông Phạm Phú Quốc sẽ bị bãi nhiệm tư cách Đại biểu Quốc hội

Ông Phạm Phú Quốc. Ảnh: VGP
Ông Phạm Phú Quốc. Ảnh: VGP
Ông Phạm Phú Quốc. Ảnh: VGP
Lên top